Jar 2017


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
24. 6. Lov a pečenie rýb v Abelande
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Staršie akcie:
10. 6. Deň umelcov
17. 6. Pečenie chleba
3. 6. Oddych
27. 5. Deň detí
20. 5. Strihanie oviec
13. 5. Deň mamičiek a zelený deň zdravia
6. 5. Kurz výroby lukov a lanové dráhy
29. 4. Mletie múky a pečenie kváskového chleba
15. 4. Veľkonočné vajíčka a korbáče
8. 4.   Pečenie kváskového sladkého pečiva
1. 4.   Mletie múky a pečenie chleba
25. 3. Kurz pečenia kváskového chleba
18. 3. Zakladanie permakultúrnych záhrad
11. 3. Otvorenie sezóny - výroba šindlov